Obrada

Services Details

“Granit prom” iz Gradačca je kamenorezačka obrtnička radnja koja vrši usluge rezanja prirodnog i umjetnog kamena, mramora, granita i keramike po prihvatljivim cijenama. Uslugu vršimo sa profesionalnim strojevima: CNC mašina za rezanje kamena, mosna kružna pila, liniska kružna pila, stolne pile, ručne pile itd… koristeći najbolje dijamantne i galvanizirane pile, mokro ili suho rezanje za određenu vrstu kamena, mramora, granita ili keramike.
Uslugu obrade kamena vršimo mašinski ili ručno.

Mašinski: Za poliranje ravnih površina koristimo plansku polirku, a za poliranje rubnih kant površina koristimo linijsku polirku “kantericu”. U mogućnosti smo napraviti obrade po želji kupca: Klasična ravna obrada, zaobljena polu “C” obrada, zaobljena “C” obrada, obrada pod uglom 45˙ravno, obrada pod uglom 45˙ zaobljena itd.

Ručna obrada: Radi se pomoću ručnih kutnih brusilica. Mogućnost obrade kamena ili brušenje spomenika od kulira na licu mjesta. Moguća suha ili mokra. Suha obrada kamena radi se bez korištenja vode pomoću specijalnih bruseva granulacija od 100 do 3000. Mokra obrada kamena vrši se sa dijamantnim, magnezitnim, plastičnim ili dijakeramičkim brusevima na vodu ovisno o materijalu koji se obrađuje.